Kalender
Vikingemarked
Støtteforening
Nyheder fra Naturpark Åmosen

750.000 kr. til Geologi formidling – et samarbejde med Brorfelde Observatoriset og Geopark Odsherred

750.000 kr. til Geologi formidling – et samarbejde med Brorfelde Observatoriset og Geopark Odsherred

Egnens særlige geologi og natur som udgangspunkt for oplevelser og turisme: Områdets stedsbundne geologiske potentialer bliver udgangspunktet i et nyt stort netværksprojekt, der skal styrke turisme- og erhvervsudviklingen i Midt- Nordvestsjælland. Netværket er forankret på Brorfelde Observatorium, og har Naturpark Åmosen og Geopark Odsherred med som to af de vigtigste samarbejdspartnere. Projektet skal skabe synergier og nye oplevelser ’Mellem himmel og jord’, som er netværkets arbejdstitel. »Vi vil skabe overblik over allerede eksisterende turismetilbud, eksperimentere med nye tilbudsformer og skabe samlet synlighed for formidlingen af geologien i Midt-Nordvestsjælland, hvorfra vi også vil danne netværk til erhverv, turistaktører, foreninger og naturområder med det formål at udvikle turismen for området som helhed til fælles fordel,« siger Julie Bouchet, leder af Brorfelde Observatorium. Projektet er indstillet til et tilsagn om støtte på 450.000 kr., og har også modtaget 300.000 kr. i støtte fra Region Sjællands Kulturpulje.

Læs mere her: http://naturparkaamosen.dk/mellem-himmel-og-jord-udvikling-af-geologiske-turismeprodukter-i-midt-nordvestsjaelland/