Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

9,5 mio. kr til opkøb af landejendom og forskningsprojekt

A. P. Møller Fonden har medio 2015 bevilget 9,5 mio. kr. til jordkøb og forskning ved Tissø. Et samarbejdsprojekt med A. P. Møller Fonden og National Museet. Naturpark Åmosen deltager i projektet med formidling.

LANDBRUGSJORD MED ARKÆOLOGISK VÆRDI

Opkøb ved Tissø bevarer hovedparten af enestående vikingekompleks som forskningsressource for eftertiden


Tissø er en af Danmarks største søer, og i vikingetiden lå et betydningsfuldt storgårdskompleks ved dens vestlige bred. Løbende udgravninger fra slutningen af 1970’erne og frem har afdækket, at det cirka 70 hektar store område har været beboet fra cirka år 550 til 1050. Komplekset omfattede to storgårde fra forskellige perioder, flere kultpladser, en kultbygning, en stor handels- og markedsplads, 400-600 grubehuse og meget mere. I datiden lå området som en ø omgivet af vand og mose med adgang fra Storebælt via Halleby Å ved Reersø. “Vi regner med, at hele Odsherreddistriktet ned til Trelleborg har været kontrolleret og styret af den konge, der sad her”, siger Lars Jørgensen, forskningsprofessor for Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid ved Nationalmuseet.

Læs hele artiklen her: