Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Event: Kom med dine ideer og forslag – Planlægning for Reersø som en del af Naturpark Åmosen

Kom med dine ideer og forslag – Planlægning for Reersø som en del af Naturpark Åmosen
Marts
17

Høring

Kom med dine ideer og forslag – Planlægning for Reersø som en del af Naturpark Åmosen

Mød Naturparken og Lokalrådet til en uformel snak over en kop kaffe.
Lokalrådet og Naturpark Åmosen kan træffes på Reersø Kro lørdag den 17. marts. kl. 11-13 og fredag den 23. marts kl. 17-19. Her vil vi svare på dine spørgsmål og rådgive om høringen.

Reersø Lokalråd har ansøgt Naturpark Åmosen om at få inddraget Reersø og evt. det kystnære farvand i naturparkens afgrænsning.

Naturpark Åmosen strækker sig med sine ca. 8.000 ha fra Storebælt til Store Åmose mellem Sorø og Kalundborg. Ønsket er, at Reersø halvøen med sine mange frilufts- og kulturværdier tilføjes til naturparken og får del af de mange muligheder og tilbud som naturparken giver.

Før optagelsen formelt kan godkendes iht. Friluftrådets certificeringsordning, skal Kalundborg Kommune udarbejde og vedtage et tillæg til kommuneplanen.

Ideer og forslag
Som indledning til processen inviterer Kalundborg Kommune offentligheden til at komme med ideer og forslag til planlægningen.
Idéoplægget offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Naturpark Åmosen og Lokalrådet vil desuden distribuere folderen på Reersø i et begrænset omfang.

Tidsfrist
Kalundborg Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre arbejde med at vurdere og planlægge udvidelsen af naturparken.
Ideer og forslag skal være modtaget skriftligt hos kommunen senest den 28. marts 2018 på e-mail: dto@kalundborg.dk eller: Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg.

Spørgsmål til høring
Spørgsmål kan rettes til Sara Frederiksen, tlf. nr. 59 53 52 46 eller e-mail: sara.frederiksen@kalundborg.dk
Ovenstående tekst er kun et uddrag. Den fulde tekst kan ses på kommunens hjemmeside. www.kalundborg.dk/Politik/Høringer

Information om Naturpark Åmosen
En Naturpark hviler på et princip om frivillighed og arbejder inden for gældende lovgivning.
Kontakt: Ole Rasmussen, tlf. nr. 30 56 66 85 eller e-mail: or@naturparkaamosen.dk
Hjemmeside: www.naturparkaamosen.dk, Facebook: www.facebook.com/naturparkaamosen/