Kalender
Vikingemarked
Støtteforening
Nyheder fra Naturpark Åmosen

Foredrag og generalforsamling i foreningen Tissø marked og kulturforening

Foredrag og generalforsamling i foreningen Tissø marked og kulturforening

Generalforsamling i foreningen Tissø marked og kulturforening

Torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.00

Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2016 forelægges til godkendelse
4. Budget for 2017 til orientering
5. Drøftelse af fremtidige planer og udvikling for foreningen
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr.
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
På valg: Lene Salbo
Henning Vingborg (ønsker ikke genvalg)
9. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år
10. Valg af 2 revisorer for et år
På valg er Ole Hedelund Andersen og Bjarne Grothe. Begge er villige til genvalg.
11. Valg af 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til formanden på mail flemmingengtoft@gmail.com senest 26. januar 2017

Efter generalforsamlingen er der foredrag af Preben Christensen De gamle sagn, om Odins tyveri af Suttungs mjød, Thors fiskedræt og heltene Rolf Krake, Regnar Lodborg
Foreningen er vært ved kaffe/te og kage