Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Frivillige udvikler Danske Natuparker

Frivillighedshuset ligger på Åmosenvej 96, 4440 Mørkøv og kan lånes af foreninger til natur og kulturarrangementer som har relation til Skellingsted Friluftsområde eller Naturpark Åmosen.
For yderligere information kontakt Brugergruppe formand Kurt Juhl på mail: morfarsbigaard@gmail.com

Følg projektet på facebook

Link til projektets resultater.

Projektet er afsluttet sommeren 2016

Friluftsrådet og Nordea Fonden ydet et tilskud til:

Udvikling af en overordnet helhedsplan og anlæg af et frivillighus på Friluftsområde Skellingsted, Store Åmose. Projektet skal understøtte at et 20 ha stort naturområder, der tidligere har været lodseplads, kan drives af frivillige og udvikles til et spændende friluftslivområde på baggrund af lokale ønsker og behov. Helhedsplanen skal balanceres, således at den sætter retning på projektet, men samtidig er så fleksibel, at der tages højde for, at der løbende kommer nye idéer og aktiviteter. Frivillighuset skal skabe et nyt samlingssted for alle frivillige og udformes som en mindre uisoleret træbygning, der passer ind i landskabet og kan fungere som et naturligt omdrejningspunkt for de frivilliges arbejde.

Tilskuddet er på 280.000kroner.

 

I foråret 2015 har der være afholde en række møde/telefon samtale vedr, planlægningen af projketet. Det forventes at helhedsplan og frivillighedshus er etableret sidst på sommeren. Projektet afsluttes ultimo 2015, Projketleder: Thomas Larsen Schmidt.

Link til tilsagnsbrev:Bevillingsbrev – Frivillige i Skellingsted