Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Højmose projekt i Store Åmose til 21, 3 mio. kr.

Sorø Kommune har fået en EU bevilling (LIFE) til sikring af Højmosen i Store Åmose.

Projektet omfatter de to højmosepartier Verup Mose og Sandlyng Mose i Store Åmose. EU Life-midlerne skal være med til at forbedre de fysiske forudsætninger for at genskabe aktive højmoser med tørvedannelse.

Projektområdet i Store Åmose

Projektområdet for LIFE Østdanske Højmoser ligger på Vestsjælland i den sydlige del af Store Åmose. Åmose Å, som løber tværs gennem Store Åmose, adskiller Sorø Kommune mod syd fra Holbæk Kommune mod nord.

Projekt mål

Store Åmose: Restaurering af ca. 75 hektar højmose, hvilket omfatter:

  • højere vandstand inde i højmosen
  • sikring af vandafledning fra de omkringliggende landbrugsarealer uden om mosen
  • rydning af ca. 59 hektar bevoksning
  • forbedrede levevilkår for højmosens dyre- og planteliv

Naturpark Åmosen deltager i følgegruppe arbejdet og laver natur/kulturformidling i området.

link til projektet

Anlægsnyt nr.2 Life Østdanske Højmoser