Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Udvikling af geologiske turismeprodukter, budget ca. 2 mio.

Baggrund
Brorfelde Observatoriet har skaffet midler til et geologi formidlingprojekt som understøtter turismen. Projektet afvikles i samarbejde med Geopark Odsherred og Naturpark Åmosen.

Projektets Formål
Projektet har til formål at styrke turisme- og erhvervsudviklingen i Midt- Nordvestsjælland med udgangspunkt i områdets stedsbundne geologiske potentialer.
Landskabet i Midt-Nordvestsjælland er overalt præget af spor fra istidens gletsjere, randmoræner, hedesletter og dødishuller som fortæller historier om, hvordan universet er skabt. Geologien er et af de potentialer, der kan samle hele regionen. Og dette potentiale vil vi kortlægge og udnytte gennem projektet ”Mellem himmel og jord”.

Der er allerede mange andre spændende tiltag i gang – udover Brorfelde Observatorium arbejder Naturpark Åmosen og Geopark Odsherred også med formidling af geologi til en bred målgruppe. Vi ønsker at samarbejde, så vi ikke hver især gør de samme fejl eller ikke får delt succeserne. Derudover er der behov for overblik og synlighed over attraktionernes tilbud. Grundtanken i projektet er derfor, at vi vil danne en udviklingsgruppe på Brorfelde Observatorium, der arbejder for øget synergi, udvikling og samarbejde mellem attraktionerne og de omkringliggende erhverv. Vi har indgået et gensidigt forpligtende samarbejde med Naturpark Åmosen og dele af projektet vil foregå i et samarbejde med Geopark Odsherred.

Vi vil koordinere, udvikle og synliggøre turismetilbud i området som helhed og lede turisterne rundt i Midt- og Nordvestsjælland gennem nye og allerede etablerede turismetiltag. Gennem de stærke stedsbundne potentialer vil projektet hjælpe til at styrke helårsturisme i området gennem synliggørelse og udvikling af aktiviteter og events.

Projektets tilgang til produktudvikling vil være af innovativ og eksperimenterende karakter både hvad angår oplevelsestilgang og samarbejdspartnere. Brugerinddragelse og tværgående samarbejde med en bred vifte af aktører vil være indgangsvinklen. Udover et udviklingsnetværk blandt de geologiske aktører i området, skal projektet skabe nye kreative alliancer mellem erhverv, attraktioner, foreninger og turistorganisationer og udvikle pakker, der med meningsfuldt indhold skal tiltrække gæster fra København og det øvrige Danmark til at gå på opdagelse i Midt- og Nordvestsjælland.

Projektets sigte er desuden at styrke og tiltrække en række foreninger, uddannelsesinstitutioner, organisationer og ildsjæle, der ikke har mulighed for at medfinansiere økonomisk, men som til gengæld har behov for de resultater, som projektet vil skabe – og medvirke til at realisere dem. Dermed er projektet en ressource for hele befolkningen og tilskynder til, at der skabes netværk, samarbejder og merværdi, både turismeaktørerne imellem og på tværs til andre erhverv, borgere og kommuner.

Projektets aktiviteter
Vi vil danne en udviklingsgruppe, der med en udviklingskonsulent i spidsen skal kortlægge, skabe og understøtte netværk og oplevelsesprodukter på Brorfelde Observatorium i tæt sammenspil mellem områdets øvrige attraktioner, erhverv og foreninger med udgangspunkt i geologien i Midt-Nordvestsjælland. Brorfelde Observatoriums ledelse vil desuden bistå projektet – både med ledelse og økonomi, men også bidrage med de oplevelsesøkonomiske kompetencer, stedet besidder.

Oplevelsesprodukterne kunne eksempelvis være:

-”Fra jord til bord” – samarbejde med lokale fødevareproducenter om, hvad jorden gør ved vores mad – og etablere workshops for turister.
-Geocathing i hele området – stenruter, der samler området i kort, der kan hentes online
-”Har du jord i hovedet?” – børnevenlige jord-ture
-”På jagt efter mammutten”: skattejagt der går ud på at finde og identificere spor fra de store mammutter, der har gået i området.
-”Find guld i bakkerne” – et oplevelseskit, der kan ruste gæster til at gå på opdagelse i geologien

Udviklingskonsulenten vil have base på Brorfelde Observatorium, hvor der kan drages nytte af de eksisterende kontor- og sekretariatsfaciliteter. Brorfelde Observatoriets medarbejdere vil desuden indgå i projektet i form af ledelse, formidling, bogholderi og udvikling, således at de nye produkter både vil have høj oplevelsesværdig, bliver kommunikeret bredt og have et kommercielt sigte samtidigt med at det bliver tænkt ind i den videre drift uden at miste den kvalitetsmæssige substans.