Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Formidlingstavler fra naturparken

 

I Naturpark Åmosen er der på udvalgte steder opstillet 20 informationstavler som indholder viden om naturen og kulturen specifikt fra lokalområdet eller lokaliteten.

Stederne er udvalgt fordi de er betydningsfulde og fordi de repræsenterer viden som giver forståelse om landskabet, naturen, og viden om fortiden og om nutiden.

Infotavlerne er alle udarbejdet med en historisktidslinje som placere informationerne og historierne i deres respektive tid. Ydere mere optages der en en videofilm i området, som kan hentes via mobilen vha. en QR-kode

 infotavler