Kalender
Vikingemarked
Støtteforening
Nyheder fra Naturpark Åmosen

Naturgenopretning af højmosen i Store Åmose

Naturgenopretning af højmosen i Store Åmose

Nyt fra Life Østdanske Højmoser, Store Åmose uge 32 2017

HedeDanmark er i gang med at udføre højmosegenopretningsprojektet. ”King Scorpion” æder sig gennem skoven på de to højmoser i Store Åmose. Der er nu ryddet et spor på 10 meter rundt om den centrale delt af Sand-lyng Mose, samt et bælte fra vest mod nord og øst om i ydersiden af mosen. Nu påbegyndes isætning af membraner. Skovningsmaskiner køre videre i Verup Mose, hvor hele den indre del ryddes for træer. Herefter skal der terrænreguleres og isættes membraner på delstræk, med opstart midt september. Omlægning af Magleøgrøften har opstart sidst i august. Maskinerne færdes så vidt muligt mellem moserne fra Bodal siden.

Læs hele nyhedsbrevet her:

Nyt fra Life Østdanske Højmoser