Kalender
Vikingemarked
Støtteforening
Nyheder fra Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen får million til nye naturrum

Naturpark Åmosen får million til nye naturrum

Naturpark Åmosen har fået tildelt 1,1 million kroner til byggeriet af to nye naturrum, som skal kunne rumme både aktiviteter og formidling til lokale naturbrugere og turister.

De to nye naturrum skal efter planen etableres på henholdsvis Ornum Strand ved Gørlev og på den den sydøstlige side af Skarresø tæt på Skarresø Camping ved Jyderup.

De 1,1 million kroner dækker halvdelen af de forventede anlægsudgifter til de to naturrum, og derfor skal Naturpark Åmosen i den kommende tid ud at søge flere midler. Lykkes det at skaffe alle midlerne til byggeriet, igangsættes en proces med kommuner og lokale om en endelig placering og udformning.

– I Naturpark Åmosen er vi stolte over at være med til at udvikle dansk friluftsliv, og vi håber, at naturrummene kan være med til at sætte en masse spændende friluftslivsaktiviteter i gang. Det vil kunne blive til glæde for hele naturparken, siger bestyrelsesformand i Naturpark Åmosen Henning Fougt.

Valget af naturrummet ved Skarresø er truffet på baggrund af ønsket om en slags port til hele Åmosen, forklarer sekretariatschef i Naturpark Åmosen Ole Tofthøj Rasmussen.

– Vi har mange gæster, der kommer og spørger, hvor naturparken egentlig er, og hvor man skal starte. Vi har manglet en indgangsportal, hvorfra man kan begynde sin færd ud i naturen, og der har vi ment, at Jyderup er et godt trafikalt knudepunkt. Her vil man så kunne starte ud fra, finde foldere og få tips og tricks til friluftsoplevelser, siger han.