Kalender
Vikingemarked
Støtteforening
Nyheder fra Naturpark Åmosen

Ny rapport om floraen på fem enge ved Tissæ

Ny rapport om floraen på fem enge ved Tissæ

Naturpark Åmosens botanikere Hans Guldager og Carsten Clausen har lavet en ny flora rapport:

Gennem årene 2011-18 har vi undersøgt engene rundt om Tissø. En status på vores arbejde blev bragt i URT 2019:3 (Christiansen og Clausen 2019), men denne status omfattede ikke nogle mindre enge langs Tissøs vestbred, som vi har undersøgt i 2019. En af engene mod sydvest, ”Lunden”, har vi skrevet om i en særskilt rapport (Clausen og Christiansen 2019), da vi finder, at det er en væsentlig eng botanisk set. De øvrige 5 enge er af mindre omfang og botanisk set mere beskedne, så dem behandler vi under ét i denne rapport.
Tissø og engene omkring søen med den meget afvekslende og spændende flora og fauna indgår som en meget vigtig del af Naturpark Åmosen.

Link til hele rapporten: Floraen på fem mindre enge ved Tissø