Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Ønsker Reersø at blive en del af Naturpark Åmosen?

Hvad er en Dansk Naturpark?

Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Etablering af naturparker i Danmark skal give naturen et løft og give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov.

Naturparken arbejder inden for gældende lovgivning og er baseret på frivillighed. Der kommer ikke nye begrænsninger ved at blive en del af en Naturpark og det er friviligt om borgerne vil deltage i Naturparkens projekter.


Hvad er der sket frem til januar 2018:

Reersø lokalråd har for ca. et år siden ansøgt om at Reersø kunne bleve en del af Naturpark Åmosen. Ansøgningen har være behandlet og godkendt i Naturpark rådet og i Naturpark bestyrelsen. Herefter er Kalundborg Kommune blevet kontaktet for at få afklaret om kommunen politisk ville godkende at en lokalplanproces blev igangsat, fordi en ændring af Naturparkafgrænsingen kræver et nyt lokalplantillæg. Politikerne ønskede at der i første omgang skal laves en høring, hvor borgerne dels får mulighed for at blive informeret fordele og ulemper ved at blive en del af Naturparken og dels får borgerne mulighed for at indsende kommentar til om de er for eller imod at Reersø bliver en del af Naturparken. Høringsfasen forventes at blive afholdt i foråret 2018. Naturparken vil i samarbejde med Kommunen og lokalrådet i denne periode forsøge at informere flest mulige borgerne om Naturparken.


Den videre kommunale proces:

  • Høringsprocessen: Efter beboerne har givet deres holdning tilkende i høringsfasen skal politikerne i kommunen ca. medio 2018 beslutte om sagen skal stoppe her eller om optagelsesprocessen skal forsætte.

Hvis det bliver et “ja” fra politikerne til at forsætte processen så er det næste trin at kommunen skal laver et lokalplantillæg

  1. Lokalplan processen: Lokalplantillægget indholder fx. kort med den ny naturparkafgrænsning med Reersø mm. Lokalplanen skal også i høring og her kan beboere igen komme med kommentar om de er for eller imod Reersø bliver en del af Naturparken. Politikerne skal herefter igen beslutte om de vil godkende Lokalplan tillægget.  Hvis det bliver et “nej” så stopper optagelsesprocessen.

Hvis det bliver et “ja” fra politikerne til at forsætte processen. Det sidste trin er endelig godkendelse hos Danske Naturparker

  • For at Reersø optagelsen er fuldt godkendt så skal den Nationale Dommerkomite for Danske Naturparker, godkende den ændrede naturpark grænse.
  • Herefter en Reersø en naturlig del af Naturparken.

Link til den politiske beslutning om høring: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp…

Naturparken håber på en god og konstruktiv proces og glæder sig til at snakke med borgerne på Reersø om samarbejdsmulighederne.