Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Formidlingscenter Fugledegård

 

Bestyrelses referater fra Fonden Formidlingscenter Fugledegård:

2017

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 24.08.2017
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 24.05.2017
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 21.03.2017

2016

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 01.12.2016
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 11.10.2016
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat 08.08.2016
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat 12.04.2016
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat 21.01.2016

2015

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 16.09.2015
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 26.06.2015
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 26.11.2015
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 17 02 2015
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 14 04 2015

2014

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 04 03 2014
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 29.04.2014
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 20.06.2014
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 28 08 2014
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 13 11 2014

2013

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 22.01.2013
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 27 06 2013
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 07 05 2013
Bestyrelsesmøde Fugledegård d. 17.09.2013
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 10 12 2013

2012

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 04.12.2012
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 21.06.2012
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 11 4 2012
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 23 10 2012
Referat af bestyrelsesmøde Fugledegård d. 21.08.2012
Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Fugledegård den 6.2.2012

2011

Referat af bestyrelsesmøde 6-12-2011
Referat af bestyrelsesmøde 10-05-2011
Referat af bestyrelsesmøde 10-06-2011
Referat af bestyrelsesmøde 24-10-2011

Referat af bestyrelsesmøde 08022011