Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Naturpark Åmosen

Referater fra Styregruppemøder i Naturpark Åmosen

2017

Referat nr. 20 Bestyrelsen for Naturpark-Åamosen den 23.11.2017
Referat nr. 19 Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 31.08.2017

Referat nr. 18 Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 17.05.2017

Referat nr. 17, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 14.03.2017

2016

Referat nr. 16, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 23.11.2016
Referat nr. 15, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 18.08.2016
Referat nr 14, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 31.05.2016
Referat nr. 13, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 25.05.2016
Referat nr. 12, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen 15.03.2016

2015

Referat nr. 6, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 03.02.2015
Referat nr. 7,Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 19.03.2015
Referat nr. 8, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 20.05.2015
Referat nr. 9, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 30.06.2015
Referat nr. 10 Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 29.09.2015
Referat nr. 11 Bestyrelsen for Naturpark Åmosen 24. 11. 2015

2014

Referat nr. 5 Bestyrelsesmøde for Naturpark Åmosen den 04.11.2014
Referat nr. 4 af bestyrelsesmøde i fonden Naturpark Åmosen den 02.09.2014
Referat nr. 3 Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 17.06.2014 (1)
Referat nr. 2, Bestyrelsesmøde for Naturpark Åmosen den 10.04.2014 (1)
Referat af styregruppemøde 19-02-2014

2013

Styregruppen for Naturpark Åmosen den 03.06.2013
Referat af styregruppemøde 09-09-2013
Referat af styregruppemøde 09-12-2013

2012

Referat af styregruppe møde den 30-05-2012
Referat fra styregruppe møde den 04-09-2012

2011

Referat fra styregruppe møde den 10-11-2011

2010

Referat 08-12-2010
Referat 10-03-2010
Referat 21-09-2010
Referat 28-10-2010
Referat 31-05-2010