Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Bestyrelsen for Formidlingscenter Fugledegård

Fonden Fugledegård
Formålet er at formidle arkæologi, historie, kultur og natur både for det umiddelbare lokalområde, men også i sammenhæng med Naturpark Åmosen, et 8000 ha stort område fra Undløse i øst til Storebælt i vest.

Det sker i samarbejde med Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Kalundborg Museum, Friluftsrådet og Naturstyrelsen samt lokale foreninger. I bestyrelsen for Fugledegård sidder repræsentanter for kommunen, Vestsjællands Museum og Friluftsrådet.

De nuværende 7  medlemmer af bestyrelsen er:

  • For Kalundborg Kommune,  Henning Fougt (V) – Formand
  • For Friluftsrådet og Tissø Vikingemarked, Flemming Larsen – Næst formand
  • For Kalundborg Kommune, Cand. Licens. Arkæolog Anders Fischer
  • For Kalundborg Kommune, Thomas M. Hjorth (F).
  • For Museum Vestsjælland, Overinspektør, Niels Wickman
  • Observatør for Arkæologi foreningen, Gunnar Jørgensen
  • Observatør for Naturstyrelsen Vestsjælland, Skovridder, Jens Peter Simonsen
  • Observatør for Støtteforeningen – Naturpark Åmosen, Ella Pedersen

Referater fra bestyrelsesmøder kan findes i arkviet