Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Bestyrelsen for Formidlingscenter Fugledegård

Fonden Fugledegård
Formålet er at formidle arkæologi, historie, kultur og natur både for det umiddelbare lokalområde, men også i sammenhæng med Naturpark Åmosen, et 8000 ha stort område fra Undløse i øst til Storebælt i vest.

Det sker i samarbejde med Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Kalundborg Museum, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen samt lokale turistforeninger. I bestyrelsen for Fugledegård sidder repræsentanter for kommunen, Kalundborg Museum og Friluftsrådet. Skov- og Naturstyrelsen deltager som observatør.

De nuværende 7  medlemmer af bestyrelsen er:

  • For Kalundborg Kommune,  Henning Fougt (V) – Formand
  • For Friluftsrådet og Tissø Vikingemarked, Flemming Larsen – Næst formand
  • For Kalundborg Kommune, Lis Dannenberg (O)
  • For Kalundborg Kommune, Jørgen Randløv Madsen (Ø)
  • For Museum Vestsjælland: Museumsleder, Martin Boring Olsen
  • Observatør for Arkæologi foreningen: Gunnar Jørgensen
  • Observatør for Naturstyrelsen Vestsjælland: Skovridder, Jens Peter Simonsen
  • Observatør for Støtteforeningen – Naturpark Åmosen: Ella Pedersen

Referater fra bestyrelsesmøder kan findes i arkviet