Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Naturparkråd

Naturparkråd for Naturpark Åmosen

Baggrund
Bestyrelsen for Naturpark Åmosen har med henblik på certificeringen af Naturparken ønsket at få etableret et Naturparkråd. Rådet er bredt forankret i lokale organisationer og er et rådgivende forum. Rådet blev etableret primo 2014

Opgaver
Naturparkrådets opgave er at koordinere og prioritere de udviklingsprojekter, der i gangsættes og kan fungere som netværksstyrer for de åbne netværk, som Naturpark Åmosen ser mulighed for, at der kan påstå omkring en Naturpark.

Valgperiode
Medlemmer og formand sidder i en fire årlige valgperiode. Perioden følger den kommunale valgperiode. Organisationerne vælger selv deres medlem til Naturpark rådet.

Valg af formand for Naturpark råd
Formand vælges ved simpelt flertal. Alle rådsmedlemmer har en stemme. Støtteforening for Naturpark Åmosen har dog to stemmer. Formand for Naturparkrådet er født medlem af bestyrelsen for Naturpark Åmosen. Den udpegede formand for Naturparkrådet skal være fra en forening / organisation der ikke har sæde i fondsbestyrelsen.

Naturparkrådets sammensætning
Rådet består af i ca. 10 til 20 medlemmer Alle medlemmer skal repræsentere en organisation eller forening. Den enkelte repræsentant i Rådet må ikke samtidigt sidde i Fondsbestyrelsen for Naturpark Åmosen Dvs. dobbelt mandat er ikke tilladt.

Rådet skal primært bestå af repræsentanter fra følgende tre brugergrupper

 • Lodsejerne (fx Skov og landbrugsorganisationer)
 • Brugere (fx Beboerforeninger, Lokalråd)
 • Faggrupper (fx natur og kulturorganisationer samt erhvervsråd)

Medlemmer af Naturparkrådet er:

Lodsejerne

 • Gefion: Udpegning pågår pt.
 • Dansk skovforening: Nils Lundstedt, Godsforvalter på Dønnerup Gods
 • Dansk familielandbrug: Dennis Bang Andersen,

  Enggården.

 • Tolvmandssektionen, Landbrug og Fødevarer: Lars Smith, Store Flinterup
 • Lodsejerne i Lille Åmose: Jens Müller, Gårdejer
 • Naturstyrelsen: Vestsjælland: Jens Peter Simonsen, Skovridder
 • Lodsejerne i Store Åmose, Naturforeningen Åmosen: Torben Møller-Nielsen

Brugere

 • Støtteforeningen Naturpark Åmosen: Søren Juul Nerenst, (Næstformand)
 • Støtteforeningen Naturpark Åmosen: Jan Christoffersen
 • Lokalforum Jyderup: Otto Bro
 • Lokalforum Undløse: Lone Hansen
 • Stenlille Beboer foreningen: Helle Frandsen
 • Reersø Lokalråd: Petra van Kleef
 • De fem beboerforeninger ved Tissø: Niels Baunegaard Nielsen

Faggrupper

 • Friluftsrådet: Eva Nielsen, Friluftsrådet Nordvestsjælland
 • Danmarks Naturfredningsforening: Ole Hinz, DN, Holbæk
 • Dansk Jægerforbund: Stina Hauch Kaufmann, Kalundborg afd.
 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Knud Nielsen
 • Dansk Ornitologisk Forening: Jens Boesen, DOF Vestsjælland
 • Arkæologiforeningen: Gunnar Jørgensen, Kalundborg Arkæologiforening
 • Erhvervsrådet: Ole Lauritzen, Formand Kalundborgegnens Erhvervsråd
 • Dansk Botanisk Forening: Hans Guldager Christiansen

 

Referater:

2017
Referat Naturparkrådet for Naturpark Åmosen den 06.12.2017
Referat Naturparkrådet for Naturpark Åmosen den 06.09.2017
Referat i Naturparkrådet for naturpark Åmosen den 31.05. 2017
Referat Naturparkråds for Naturpark Åmosen den 07.01 2017

2016
Referat Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 30.03.2016
Referat Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 31.05.2016
Referat Naturparkråd for Naturpark Åmosen møde 01.09.2016

2015
Referat, Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 17.02.2015
Referat, Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 23.03.2015
Referat, Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 22.09.2015
Referat Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 02.12.2015

2014
Referat, Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 20 02.2014
Referat, Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 19.05.2014
Referat, Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 27.08.2014

2013
Referat naturparkråd den 6 nov 2013