Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Bestyrelsen for Naturpark Åmosen

Den nuværende Bestyrelse for Naturpark Åmosen er sammensat efter udpegning fra hhv. offentlige myndigheder – Sorø, Holbæk og Kalundborg Kommuner samt Region Sjælland – og repræsentanter for relevante erhvervs- og interesseorganisationer. Det drejer sig om repræsentanter for

 • Landboforeningerne (varetager erhvervs – og lodsejerinteresser),
 • Museerne (varetager sikringen og bevarelsen af kulturinteresserne)
 • Danmarks Naturfredningsforening (varetager beskyttelsesinteresserne)
 • Friluftsrådet (varetager benyttelsesinteresserne – vandrere, jægere m.fl.)
 • Turistforeningerne i området (varetager benyttelsesinteresser for udefra kommende)

De nuværende 13 medlemmer af bestyrelsen er:

 • For Sorø Kommune, Lars Schmidt
 • For Kalundborg Kommune,  Henning Fougt – formand
 • For Holbæk Kommune, Karen Thestrup Clausen
 • For Region Sjælland, Bodil Sø
 • For Museerne, Eskil Vagn Olsen
 • For Turistorganisationerne, Jens Müller (Visit Vestsjælland)
 • For Friluftsrådet,  Flemming Larsen – næstformand
 • For Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Clausen
 • For Fonden Formidlingscenter Fugledegård, udpegning pågår pt.
 • For RUC, Thomas Skou Grindsted
 • For Lodsejerne, Bo Jung
 • For Naturparkrådet, udpegning pågår pt.
 • For Gefion, Poul Erik Hovmand

Der er nedsat en teknikergruppe med repræsentanter for embedsmænd i Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner samt sekretariatet for Naturpark Åmosen. Teknikergruppen sørger for nødvendig koordinering af planer, initiativer og aktiviteter mv.

Referater fra bestyrelsesmøderne findes i arkivet.

Vedtægt for Fonden Naturpark Åmosen