Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Grejkasse koncept for Danske Naturparker

Friluftsrådet og LAG har i 2014 bevilget ca. 250.000 kr. til udvilking af:

  • ca. 12 mobile grejkasser inkl. undervisningsmatriale.
  • 4 bålsteder og 4 bænkesæt
  • Sti plæneklipper og trailer
  • Et shelter

Projektet er afsluttet medio  2015. Projektleder var Thomas Larsen Schmidt, Naturpark Åmosen

Grejkassekoncept – Naturpark Åmosen
Mobilt grejkasse koncept til Danske Naturparker – unikke oplevelser og læring for hele familien.

Projektets formål
Projektet rummer en række delprojekter som tilsammen har til formål at skabe oplevelses- og formidlingsaktiviteter med Naturparkens enestående natur- og kulturhistorie som udgangspunkt.
Der er blevet bevilget støtte til udvikling af et grejkassekoncept med tolv grejkasser, samt opholdsfaciliteter og en plæneklipper m. trailer til pleje af aktivitetsarealerne.
På enkelte udvalgte steder opsættes grejkasser i forbindelse med opholdsfaciliteter, resten af grejkasserne fungerer som mobile grejkasser som udlånes fra centralt lager.. Plæneklipper og trailer anvendes til fremadrettet drift , kvalitetssikring og pleje af aktivitetsarealer og stier og derved sikres nem adgang for borgere der har lånt en mobil grejkasse.
Et yderligere formål er at udvikle et Koncept og en manual, som stilles frit tilgængeligt for andre Naturpark eller institutioner som ønsker at opstille mobile grejkasser og gøre brug af erfaringerne fra Åmosen.

Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe
Baggrunden for projektet er at Naturpark Åmosen og Friluftsrådet sammen har et behov for at styrke formidlingen af natur og kulturarv i de kommende Danske Naturparker og hermed sikre at de kommende generationer af børn og unge får indsigt i deres egns og lands natur og kulturhistorie. Der er aldrig i Danmark blevet udviklet et samlet større koncept for grejkasser, som bredt formidler natur- og kulturarvsemner på en spændende og praktisk måde.
Vi ønsker, at de tolv grejkasser tilsammen dækker væsentlige emneområder, samt er praktisk anvendelige når en almindelig familie eller skoleklasse bevæger sig ud i det danske kulturlandskab.
Målgruppen er danske og udenlandske familie/turister, som normalt ikke kommer så meget ud i naturen. Dvs. grejkasser mv. og tilhørende opgaver er tilpasset: børn, voksne og ældre og skulle gerne være til glæde for hele familien. I det omfang det er muligt vil vi også søge at tilgodese borgere med div. handicaps.

Projektets indhold.
Grejkassekonceptet sikrer nogle selvkørende aktiviteter, som den besøgende kan deltage i. Grejkasserne indeholder f.eks. bålgrej, soveposer, malegrej, flagermusdetektor, håndbøger, fiskenet mv. Besøgende får således nemt mulighed for selv at få nogle fantastiske natur/kulturoplevelser sammen med venner eller familien. Grejkasser forventes også at blive anvendt i forbindeles med natur- og kulturvejledning i Naturparken hvorved læringsprocessen gøres mere intens og vedkommende. Grejkasserne kan bruges i hele Naturparkområdet (dækker dele af Kalundborg, Sorø og Holbæk Kommuner). Der er blevet oprettet tre ubemandede formidlingsstationer og grejkasserne vil være en naturlig del af de aktiviteter som formidlingsstationerne kan tilbyde. Derudover kan grejkasserne udlånes til skoler og institutioner.

Fremadrettet drift, vedligehold og kvalitetssikring
En bil med trailer kører periodemæssigt rundt og holder opsyn med formidlingsstationer og aktivitetsområder, hvor grejkasserne naturligt kommer i anvendelse. På traileren er der en plæneklipper som kan slå græs ved shelterpladser/stier således at arealerne altid fremstår pæne og indbydende. Plæneklipperen en speciel model, som kan køre i terræn og på stejle skråninger. Der bliver oprettet et centralt grejkasse depot på Fugledegård, hvor kasser vedligeholdes og opbevares når de ikke anvendes.

Udlånsordning og partnerskaber
De mobile grejkasser er beregnet til udlån til familier, foreninger, skoler og institutioner.
Grejkasserne vil blive brugt af naturvejlederen og indgå i naturvejledningen i Naturpark Åmosen. Natur og ungdom Vestsjælland har været en stærk samarbejdspartner i projektet og vil blive inddraget i at sikre at grejkasserne kommer ud og bliver brugt. Enkelte grejkasser placeres i perioder hos samarbejdspartnere. F.eks. placeres grejkassen med guldaldermalertema hos Jyderup Højskole, som i perioden står for udlån og opsyn med kassen.
De andre grejkasser er placeret i Naturpark Åmosen på Fugledegård. Grejkasserne kan lånes mod et mindre depositum og fremvisning af kørekort eller anden billeddokumentation. Grejkasserne bookes hos sekretariatet i Naturpark Åmosen.

Link til undervisningsmatriale – er under udarbejdelse