Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Store Åmose – Klima og naturprojekt til 45 milioner

Regeringen har i 2016 tilbage rullet bevilling. Projekt er derfor ikke blevet realiseret

Store Åmose – Klima og naturprojekt til 45 milioner

En aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten sikrer 45 mio. kroner til Store Åmose i mellem Holbæk, Kalundborg og Sorø.

Det vil skabe store arealer med ny natur, gavne klimaet og sikre historiske kulturskatte, oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Store Åmose er et af Europas allervigtigste områder, når det gælder fund fra stenalderen, og er samtidig udpeget til et af landets i alt 252 lokale naturbeskyttelsesområder, hvor Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte særlige naturtyper, truede arter og sjældne dyr og planter.

I perioden 2015-2017 vil regeringen sammen med SF og Enhedslisten afsætte 45 millioner kroner til et større natur- og klimaprojekt.

De 45 mio. kroner kan genskabe dele af Store Åmose, som består af mange lavtliggende arealer med et højt kulstofindhold som i dag er drænet.

Ved at stoppe landbrugsdriften, afbryde dræn og fylde grøfter kan der genskabes en højere vandstand i området, så nedbrydning af tørvelaget standses. Dermed reduceres udledning af klimagasser.

I alt kan der genoprettes et areal på ca. 270 hektar, hvilket svarer til knap 400 fodboldbaner.

 

Faktaark om sagen og et kort om de arealer som primært er i spil.

Faktaark – Klima og natur i Store Åmose
St Åmose habitatomr og tørvejord A4
St Åmose habitatomr og tørvejord_A3

 

Pressemeddelelser om sagen i 2015:

Klima og Energi ministeriet 

Naturstyrelsen

Politikken

Tv2 Øst

DOF

Friluftsrådet

Kulturstyrelsen

Sorø Kommune

Danmarks klimapolitik

Danmarks naturfredningsforening

Miljøministeriet 

Sjællandske nyheder