Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Tilbud til institutioner, skoler, børnehaver …

På Formidlingscenter Fugledegård i Naturpark Åmosen, formidles kultur- og naturhistorien gennem aktiviteter og fortælling. Vi kan tilbyde jer et uformelt læringsmiljø, hvor læring og oplevelse integreres. Der veksles mellem undervisning og aktivitet, og vores omvisninger er sansebaseret.  Din nysgerrighed bliver stimuleret og børnene aktiveret på Fugledegård.

Der er mulighed for at spise medbragt mad i det overdækkede ”madpakkehus”, og vi har toiletfaciliteter både inde og ude.

Aktiviteter kan være:

  • Bålpandekager
  • Rundvisning: natur- og kulturhistorier fra Fugledegård. Hør om vikingernes verden eller dyre- og plantelivet ved Tissø.
  • Leg vikingelege
  • Brænd runer
  • Snitteværksted

OBS. I skal vælge om rundvisningen og de dertilhørende aktiviteter skal koncentreres om kultur- eller naturhistorie. Herudfra kan vi tilrettelægge forløbet bedst muligt, og forberede den relevante fagperson.

På Fugledegård tilbyder vi to forskellige rundvisninger, der tager udgangspunkt i stedets unikke kultur- og naturhistorie. I er velkommen til at nyde medbragt mad og drikke under vores overdækkede terrasse. Der er toiletfaciliteter på stedet, og mulighed for at se en mindre udstilling om Åmosen.

Vikingernes verden ved Tissø – Kulturhistorisk omvisning ved Fugledegård

Varighed ca. 1,5 time

For godt 1.500 år siden blev den første stormandshal ved Tissø bygget. Gennem 500 år var pladsen ved søens bred tilholdsted for stormænd, handelsmænd og tilrejsende. Hør om vikingernes kult, deres arkitektur, deres dagligdag og deres forhold til Europa når der berettes om vikingernes verden ved Tissø. Vi starter ved Fugledegård, og går derefter ned mod søen, og oplever makeringen af den yngste storhal.

Naturpark Åmosen ved Tissø – Omvisning ved Fugledegård

Varighed ca. 1,5 time

Tissø er placeret midt i Naturpark Åmosen og er Danmarks 4. største sø. Søen er blandt andet ynglested for Nordeuropas største Rovfugl – Havørnen – med et vingefang på ca. 2,5 meter, og engene omkring søen er rasteplads for op til 10.000 gæs i perioder. Søen rummer op til 20 forskellige fiskearter – blandt andet skrubber, der normalt ikke lever i ferskvandssøer. Vi går en tur langs Tissøs bred og evt. ned til Halleby å, som er Sjællands 2. største å. Tissø er udpeget som Natura2000-område på baggrund af det helt særlige dyreliv på stedet.
Kontakt os for yderligere informationer priser, betingelser, muligheder, vi hjælper gerne med at bringe liv til akkurat dine ideer.