Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Middelalder

Området ved Tissø har i nationalt henseende også været meget betydningsfuldt i Middelalderen. Her havde den berømte hvideslægt nogle af sine mange besiddelser.

Hvideslægtens stamfader er Skjalm Hvide. Skjalm Hvide fik blandt andet sønnen Asser Rig, hvis to sønner Biskop Absalon og Esbern Snare har betydet meget for egnen og for Danmark.
Sæby Kirke, som Asser Rig opførte i 1100-tallet, ligger tæt ved Tissø som et smukt minde om hvideslægten. Kirken er berømt for sine romanske og gotiske kalkmalerier.

Eksempel på fund ved Fugledegård – måske en legetøjshund ca. 200 år gammel

Tæt øst for kirken ligger Sæbygård. Det menes at Esbern Snare opførte gården. Ifølge historien døde Esbern Snare af et fald ned af trappen på Sæbygård.
Nævitzbro, der i dag hedder Bromølle var i 1100-tallet ét af de få steder, hvor Åmosen kunne passeres i nord-sydlig retning. Fra dokumenter i Rigsarkivet ved vi, at Biskop Absalon i august 1198 forærede området ved Bromølle Kro til Sorø kloster. Stedet er i dag det sted i Danmark, hvor der har været drevet krodrift i længst tid. I 1998 kunne kroen således fejre 800 års jubilæum.

I 1284 udfærdiger Esbern Snares barnebarn, Absalon Andersen, et dokument på et sted som hedder Hallenslevlund. Meget tyder på at Hallenslevlund er det sted på sydbredden af Tissø, som arkæologer udgravede for år tilbage. Set med nutidens øjne er placeringen af en stormandsgård yderst på et næs langt ude i en sump vanskelig at begribe, men i et middelalderperspektiv bød søen og de udstrakte engarealer på betydelige muligheder.

Lundens omgivende engarealer var attraktive for kvæg- og hesteopdræt. Danske heste fandt god afsætning i 1200-årenes Europa, og hesteopdræt var for mange herremænd en guldgrube.
Takket være de seneste tolv års braklægning af de brednære dele af Lunden er de sårbare rester af fundamenter og anlægsspor endnu bevaret i jorden.