Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Vikingetid

Navnet Tissø er over 1000 år gammelt og kommer angiveligt af krigsguden Tir eller Tyr i den nordiske mytologi. Rige fund, af bl.a. våben, tyder på, at der har været ofringer til den hellige sø i sen jernalder og vikingetid.

På vestbredden af Tissø nord for Halleby Å, påbegyndte man i 1995 de første store arkæologiske udgravninger af en vikingeboplads. Fra 550 til ca. 700 e.Kr. lå stormandsresidensen nord for den nu nedrevne Fugledegård, hvor der i dag ligger et informationscenter.

Eksempel på viking søm fundet i 2008 ved Tissø. Der er fundet i 1000 vis omkring Fugledegård.

Den nordlige stormandsresidens var fra begyndelsen et imponerende anlæg. Med et indhegnet areal på 10-12.000 m2, var den mindst tre gange større end samtlige gårde i Danmark. Bygningerne omfattede et stort langhus på ca. 40 meter, to større huse, enkelte mindre huse og såkaldte grubehuse (arbejdshuse).

Meget tyder på, at den nordligste gård nedbrændte i midten af det 7 århundrede. Gården blev aldrig genopført. Afløseren opføres på Fugledegårds jord ca. 600 meter længere mod syd. Storgården ved Fugledegård eksisterede i flere århundrede fremefter. Det er tydeligt at personer tilhørende eliten har opholdt sig på gården. Der er således fundet mange forgyldte smykker og beslag af sølv og bronze. Det fineste fund er en guldhalsring på næsten 2 kg. Ved Fugledegård kan man i dag se omridset af storgården markeret med pæle, der blev sat ned i forbindelse med udgravningen.

Links: Vikingetiden ved Tissø

Se hvordan Stormandssædet blev bygget
Udgravningen ved Fugledegård
Menneske ofring
Mønter
Kult aktiviteter
Grave
Smykker
Halshugget viking