Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Istidslandskabet

Spor efter istidens gletsjere 

Landskabet og geologien i Naturpark Åmosen er overalt præget af spor fra istidens gletsjere, randmoræner, hedesletter og dødishuller. Sporene er velegnede til at forklare, hvordan isen har formet landskabet i Naturpark Åmosen. Samtidig er områderne i Naturpark Åmosen et kulturhistorisk skatkammer. Intet andet sted i Europa findes en så varieret og velbevaret kulturarv fra stenalderen. Grundet tørvelagenes helt særlige bevaringsforhold vidner fund fra Naturparkens område om samspil

let mellem menneske og natur gennem næsten 13.000 år. At dykke ned i den materielle kulturarv er som en tidsrejse gennem menneskets historie i det nuværende Danmark.

 

Tissø = et dødishul

forside-naturparken-luftfoto-280x160

Tissø er Danmarks fjerdestørste ferskvandssø og gennemstrømmes af Halleby Å. Søen er

karakteriseret af store vandstandssvingninger. Langs søens bredder er vanddybden ikke over 1 meter, men ca. 250 meter ude går det ret brat ned til 10-12 meter. De brede enge og rørskove nær søen er ofte vanddækkede om

Søen er dannet som et såkaldt dødishul. Det vil sige, at der under isens smeltning er blevet efterladt en stor isklump. Efterhånden som denne smeltede, opstod der en vandfyldt lavning.foråret og tørlagte om sommeren. I sensommeren og om efteråret er vandet ofte så lavt, at kysten består af sand og sten.

 

Store Åmose

Store Åmose kan betragtes som en såkaldt ”druknet smeltevandsslette”, der blev dannet ved afslutningen på den sidste istid.

Åmose å var under den maksimale afsmeltning af isen en større flod med et udløb gennem den nordlige randmoræne omtrent ved Bjergsted midtvejs mellem Jyderup og Svebølle. Ved den aftagende afsmeltning og deraf følgende formindskelse i vandføringen skred udløbet til, og der dannedes en større sø (Store Åmose sø) på den opdæmmede tidligere smeltevandsslette.

Efterfølgende er området gradvist blevet til en mose. Der er i området tale om artesiske grundvandsforhold i smeltevandsaflejringerne, dvs. grundvandsmagasinet er under tryk.

I store dele af området er der tale om opadrettede vandtryksgradienter, så vandet visse steder siver frem som væld.

Hvis du vil vide og opleve mere om istiden og geologien i vest- og nordvestsjælland, kan du besøge

Geopark Odsherred 

Brorfelde