Projekt historik

Naturpark Åmosen deltager løbende i en række forskellinge projekter for at forbedre parken.

Aktuelle projekter:
Nye veje i Naturpark Åmosen” Bevillling på kr. 11,1 mil. fra Nordea Fonden. Projektet løber i 2019 til primo 2022. RUC står for forskningen i projektet.

“Istidsruten”: En ca. 250 km. cyklerute, på Midt og Vestsjælland. Bevilling fra Nordea Fonden på ca. 21 mil. Projekt periode: 2018-2021

“Danske Naturparker får millioner til nye oplevelser 6,7 millioner kroner af Nordea-fonden til et nyt projekt, der skal udbrede nye tilbud om naturoplevelser, naturformidling og friluftsliv i Danske Naturparker og styrke danskernes kendskab til naturparkerne.

Tidligere projekter i Naturpark Åmosen:
Anlæggelse af handicapvenlig sti ved Fugledegård, august 2013
Udvikling af nyt grejkasse koncept for Danske Naturparker, 2014
Etablering af Ubemandet formidlingsstation på Sølyst Jagtslot, Jyderup, efteråret 2013
Etablering af informationstavler med mobilfilm i Naturparken, 2014
Etablering af ubemandet formidlingsstationer i Kalundborg og Sorø Kommuner, 2014
Opsætning af opholdsfaciliteter i Naturparken, 2014
Sorø Kommune har i 2013 fået 21,5 milioner til Naturgenopretning i Store Åmosen.
Opkøb af landejendom for at sikrer kulturarv i jorden og forskningsprojekt, 2015
Udvikling af geologiske turisme produkter, 2015
Deltagelse i projekt “vild mad”, 2016
Etablering af Frivillighedshus på Skellingsted Friluftsområde inkl. helhedsplan, 2016
Revidering af Naturparkplan, 2016
Udvikling og markedsføring af Egnsunikke produkter og services i Naturparken, 2016-2020