Bestyrelsen

Bestyrelsen

Naturpark Åmosen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer. Udviklingen af Naturparken koordineres gennem en Naturparkplan, som gælder i 5 år. Naturparkplanen er ikke juridisk eller politisk bindende, men et strategisk styringsværktøj.

Organisation     Navn
Friluftsrådet     Flemming Larsen – formand
Sorø Kommune     Lars Schmidt – næstformand
Kalundborg Kommune     Hans-Erik Munk
Holbæk Kommune     Karen Thestrup Clausen
Region Sjælland     Flemming Damgaard Larsen
Museum Vestsjælland     Eskil Vagn Olsen
Destination Sjælland     Morten Jensen
Danmarks Naturfredningsforening     Lars Holst-Frederiksen
RUC     Thomas Skou Grindsted
De store lodsejere     Bo Jung
Naturparkrådet     Jens Müller
VKST og de mindre lodsejere     Kurt Pedersen

Du kan læse  naturparkplanen for 2023-2028 her.
Du kan læse kommissorium og forretningsorden for Naturpark Åmosens bestyrelse her.

Bestyrelsens strategi for 2023-2028. Du kan læse den her.

Organisation

Naturpark Åmosen er en selvejende institution, som årligt modtager driftstilskud fra Kalundborg Kommune, Sorø Kommune og Holbæk Kommune. Naturpark Åmosen var den første naturpark, der opnåede certificering som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning; Danske Naturparker. Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi. 
Naturpark Åmosen ledes af en bestyrelse, som har 12 medlemmer. Bestyrelsen har nedsat et sekretariat og et naturparkråd.

Sekretariatet varetager den daglige drift, og rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet skal endvidere medvirke til, at udviklingen af naturparken sker med bred lokal forankring og opbakning.

Naturparkrådet

Naturparkrådet består af for Naturparken relevante organisationer og foreninger med vedtægter. Medlemskabet er repræsentativt.

 

Naturparkrådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Naturparkrådet består af repræsentanter fra organisationer, foreninger og bylaug. 

 

Naturparkrådets sammensætning afspejler Naturpark Åmosens ønske om, at perspektiver fra lokalsamfund, foreninger og organisationer inddrages i bestyrelsens arbejde med at sikre og udvikle Naturpark Åmosen inden for rammerne af tematikkerne for Danske Naturparker.

Organisation     Navn
Støtteforeningen Naturpark Åmosen     John Nielsen
Støtteforeningen Naturpark Åmosen     Bente Jensen
Naturstyrelsen     Jens Peter Simoensen
Jyderup Lokalforum     Rikke Klindt
Danmarks Naturfredningsforening     Rolf Lehrman
Friluftsrådet     Holger Christensen
DOF     Lene Smith
Landsbyklyngen     Niels Henrik Baunegård
Danmarks Jægerforbund     Svend Erik Jensen
Skamstrup Lokalråd     Inge Rubach
Lodsejere     Jens Vedel Muller
Gørlev Lokalråd     Niels Erik Jensen
Undløse Lokalråd     Britta Haupt Nielsen
Botanisk Forening     Hans Guldager Christiansen
Sportsfiskerne     Anders Hansen
Stenlille Lokalråd     Helle Frandsen
Dansk Skovforening     Kristian Schrøder Hart-Hansen
VKST landbruget     Jan Christoffersen
Bjergsted Beboerforening     Mogens Jensen
Foreningen Heste på Tur     Sophie Ljørring
Tissø Roklub     Knud Nielsen
Stenlille     Jon Stig Møller Kristensen
Ålaug for Nedre Halleby å     Jørn Jervelund