Sejlads

I naturparken er sejlads som udgangspunkt tilladt med små fartøjer uden motor, såsom kajak og kano. Af hensyn til natur og dyr, er der restriktioner på en række søer og åløb.

Sejlads i naturparken er på eget ansvar. Vær opmærksom på vejr- og vindforhold samt evt. skiltning, inden du bevæger dig ud på vandet. 

Tak fordi du tager hensyn til naturen.

Her må du sejle med kano og kajak hele året

Åmose Å i Store Åmose 

Sandlyng Å. OBS: Fra Sandlyng Å til Bromølle er sejlads med kano og kajak tilladt fra 15. april til 1. oktober fra kl. 7-19 – i juni og juli til kl. 21. Der må ikke sejles nedstrøms Bromølle gennem skovområdet.

Her må du sejle med kano og kajak fra 15. april til 1. oktober

Øvre Halleby Å 

Nedre Halleby Å (OBS: ikke på Flasken/åens udløb i Storebælt, der delvist er lukket pga. vildtreservatet ved Reersø) 

Lille Åmose  

Bøstrup Å

Her må du sejle med kano og kajak fra 7. juli til 1. oktober kl. 7-19

Fra ca. 400 meter nedstrøms Ornum Bro og til åens udløb i Storebælt

Sejlads på Tissø

På Tissø må du sejle i kano og kajak. Brætsejlads, motorbådssejlads med hastighed højere end 5 knob samt sejlads med udlejningsfartøjer er ikke tilladt. 

Vær opmærksom på vind og vejr, og kryds aldrig midt over søen!

Restriktioner på Tissø

Af hensyn til dyrelivet må almenheden ikke sejle eller færdes i rørskovene eller på den del af søen, som ligger indenfor 100 meter fra rørskovene eller søbredden. 

Færdsel er af hensyn til ynglende fugle forbudt fra 1. april til 15. juli på landarealerne fra Klinteskovens sydkant til vildtreservatets syd-vestskel samt på vandarealet ud for disse arealer i en afstand af 100 m fra søbredden.  

Sejlads med sejl eller motor må kun ske med tilladelse fra Vestsjællands Amt. Isbådssejlads er dog tilladt uden for vildtreservatet og uden for 100 meter zonen. (Kilde: Miljøstyrelsen)

Parkering ved Tissø: Kommunal P-plads på Sæbyvej 62, 4490 Jerslev, tæt på Tissø Roklub. 

Koordinater: 55°35’38.1″N 11°18’31.8″E

Sejl- og roklubber

Tissø Roklub 

Adresse: Søvejen 14,4490, Jerslev Sj.  

Telefon: 71 75 78 28 

Web: https://www.tisso-roklub.dk/

Sejlads på Skarresø

Sejlads på Skarresø er tilladt med kano og kajak med 650 meters afstand til havørnereden på Magleholm. Se kortet nedenfor. 

Koordinater for reden: 55.39’11,00 N, 11.21’59,50 Ø