Lystfiskeri i Naturpark Åmosen

Der kan i naturparken fiskes en række steder. Bemærk, lystfiskeri som regel kræver fisketegn og/eller medlemskab af lyst- og sportsfiskerforeninger.

Generelle regler for fiskeri

Følg venligst de almindelige regler i Fiskeriloven og: 

Respekter fredningstider og mindstemål  

Pas på naturen, og efterlad aldrig skrald

Færdsel til vands er på eget ansvar, så vær opmærksom på vind- og vejrforhold

Tissø

Området omkring Fugledegård/Tissø Vikingecenter er statsejede, mens Tissøs øvrige bredder privatejede. For at fiske i Tissø skal du have fisketilladelse fra lodsejeren eller være medlem af DSF Fællesbådene, der har tilladelse til lystfiskeri i bestemte områder af søen. Som medlem kan du også låne både. Du kan finde mere information på DSF Fællesbådenes hjemmeside.

https://ny.o-s-f.dk/fiskevande/tissoe/

Skarresø

Søen har flere bredejere. Med fisketegn må der fiskes frit fra Holbæk Kommunes del af Skarresø med stang og snøre. Det er kun fiskeforeninger hjemmehørende i Holbæk Kommune, som kan få tilladelse til at fiske fra båd og flydering i søen. Fisketilladelsen gælder kun i Holbæk Kommunes del af søen – se skraveret felt nedenfor:

Halleby Å

Fiskeri i Halleby Å kræver fisketilladelse/tegn. Tegnet kan fås via medlemskab af Kalundborg- eller Gørlev Sportsfiskerforening, der tilbyder årskort, dagkort og gæstekort. Du kan læse mere på foreningernes hjemmesider.

 https://www.hallebyaa.com/regler-og-fiskekort.html 

og https://www.kalundborgsportsfiskerforening.com/nyheder/nyt-om-2022-i-halleby-a