Fugleture

Naturpark Åmosen har kyster, søer, skov, åer, moser og åbent land – det giver fantastiske muligheder for at se mange forskellige fugle.

Fuglekort

Tryk på en af fuglene for at læse mere om hvor de befinder sig og hvornår på året du har bedst chance for at se dem.  Du kan også download vores fuglekort.

Havørn

Europas største ørn og rovfugl. Naturparken har mange vandløb, søer og andre vandforekomster, som tiltrækker fisk og andre fugle, der er havørnen foretrukne føde. Derfor er der gode chancer for at spotte havørne på mange af disse steder.  

Her kan du spotte den:

Tissø Vildtreservat, Sæby Kirke, Skarresø, Kongemosen, Flasken Fuglereservat, Egebjerg, Søbanken ved Madesø

Rød glente

En mellemstor rovfugl og elegant flyver. Set fra luften er den nemt genkendelig på sin kløftede hale, rustrøde farve og sort/hvide markeringer. 

 

Her kan du spotte den:

Tissø Vikingecenter, Tissø Vildtreservat, Skarresø, Kongemosen, Lille Åmose, Flasken Fuglereservat, Søbanken ved Madesø, Egebjerg, Sporet ved Sønderød

Hvornår:
Hele året

Isfugl

En farverig blå fugl, der lever ved vandløb, søer og vandhuller omkranset af skov og krat. Bevæg dig stille og roligt, når du nærmer dig potentielle levesteder. Den er mest aktiv om morgenen og sent på eftermiddagen, så her har du størst chance for at se den.  

 

Her kan du spotte den:
Strids Mølle, Kongens Mølle, Tissø Vildtreservat, Skarresø


Hvornår:
Hele året

Strandskade

Almindelig forekommende mellemstor vadefugl ved de danske kyster og afgræssede strandenge. Nem at spotte med sit store orangerøde næb.  

 

Her kan du spotte den:
Tissø Vikingecenter, Tissø Vildtreservat, Sæby Kirke, Flasken Fuglereservat

Hvornår:
Forår og sommer

Vandstær

En rund, brun fugl med hvid mave og kort hale. Den kan ses siddende på grene og sten ved klare å- og vandløb med stærk strøm, og har en særegen jagtteknik, hvor den går imod strømmen for at fange sin mad. Den kan også finde på at gå på bunden.  

 

Her kan du spotte den:
Strids Mølle, Kongens Mølle

Hvornår:
Vinter

Trane

Den kendes bedst på sin karakteristiske truttende lyd, at den flyver med udstrakt hals og ben og på de brede vinger. Den finder gerne føde på enge, marker og i moser. Når den yngler, foretrækker den afsidesliggende områder, og kan derfor være svær at få øje på ude i naturen.   

 

Her kan du spotte den:
Kongemosen, Egebjerg, Søbanken ved Madesø

Hvornår:
Forår og sommer

Gul vipstjert

En lille trækfugl karakteriseret ved sin vippende lange hale, gule underside og blågrå hoved. Den ses ofte i åbne områder som enge, marker, flodbredder og vådområder. 

 

Her kan du spotte den:
Tissø Vikingecenter, Strids Mølle, Kongemosen, Flasken Fuglereservat

Hvornår:
Forår og efterår

Nattergal

Nattergalen er som regel aktiv om aftenen og natten, hvor hannen ”synger” for at tiltrække hunnerne. Med sine diskrete brune og grå farver kan den være svær at få øje på. Den kommer til landet sidst på foråret, og yngler i fugtige områder, såsom ved moser, søer og vandløb.  

 

Her kan du spotte den:
Tissø Vikingecenter, Skellingsted Friluftsområde, Skarresø

Hvornår:
Sent forår og sommer

Sølvhejre

 En stor fugl på størrelse med fiskehejren, og helt hvid med gult næb (udover i yngleperioden, hvor næbbet bliver mørkt) og sorte ben. Yngler parvis eller i kolonier i store, lavvandede søer og sumpe. Den kan ses i vådområder og på enge, når den søger efter mad.  

 

Her kan du spotte den:
Tissø Vikingecenter, Tissø Vildtreservat, Sæby Kirke, Søbanken ved Madesø, Egebjerg, Skarresø, Flasken Fuglereservat, Kongens Mølle

Hvornår:
Hele året, især om efteråret

Gæs

I moser og søer og på markerne omkring kan du støde på mange forskellige arter af gæs, særligt i træk- og vinterperioden; herunder grågås, bramgås, kortnæbbet gås og canadagås.  

 

Her kan du spotte dem:
Tissø Vikingecenter, Flasken Fuglereservat, Skarresø, Søbanken ved Madesø, Egebjerg

Hvornår:
Hele året

Fiskeørn

En større rovfugl og et sjældent syn i Danmark, da kun meget få par yngler her.  Den kan kendes på de lange vinger og den karakteristiske fjerdragt med hvid underside,  mørk overside, blålige ben og en sort markering “igennem” øjet.

 

Her kan du spotte den:
Tissø Vildtreservat, Sæby Kirke

Hvornår:
Forår, sommer og efterår

Musvåge

En mellemstor rovfugl, der kan ses mange steder i naturparken. Dens fjerdragt kan variere fra mørkebrun og over i det helt lyse, og have vidt forskellige krops- og vingetegninger. Den kan let også kendes på sit karakteristiske skrig.

 

Her kan du spotte den:
Kongemosen, Tissø Vildtreservat, Sæby Kirke, Tissø Vikingecenter, Flasken Fuglereservat, Skarresø, Sporet ved Sønderød

Hvornår:
Hele året