Vilde orkidéer

I Naturpark Åmosen findes der i alt 12 forskellige slags vilde orkidéer. Alle de danske orkidéer er fredede, dvs. at man må ikke plukke, opgrave eller   på anden måde skade orkidéerne. De skal vokse i naturen, hvor de kan være til glæde for besøgende og til berigelse for biodiversiteten. 

Skov-Hullæbe

Skov-Hullæbe er den mest udbredte orkidé i Naturpark Åmosen, og findes især i skovene omkring Jyderup og i Store Åmose. Nemmest finder du den ved Strids Mølle lige ved møllehjulet og langs stien ved åen, der fører vand bort fra vandmøllen. Skov-Hullæbe blomstrer i juli-august. Også en tur rundt om Skarresø vil kunne give mulighed for at se den smukke Skov-Hullæber.

Maj-Gøgeurt

Maj-Gøgeurt vokser i fugtige enge og moser. Maj-Gøgeurt blomstrer fra maj til
begyndelsen af juni og du kan finde den, hvis du går op på toppen af Ørnebjerg og herfra
omkring 100 m nordpå. I blomstringstiden kan du ikke undgå at se den, når 2.000 af dem
står side om side i den våde eng. Maj-Gøgeurt kan også ses ved Søvej (der hvor Søvejen
går fra Sæbyvej mod Lille Fuglede).

Tyndakset Gøgeurt

På Ørnebjerg vokser der også orkidéen Tyndakset Gøgeurt i få eksemplarer nær toppen
af Ørnebjerg. Her skal man være tidligere ude, idet den allerede blomstrer i første del af
eller i midten af maj.

Ægbladet Fliglæbe

I Kystskoven ved Tissøs østlige bred findes orkidéen Ægbladet Fliglæbe i skovbunden
langs stien, der går fra P-pladsen ned til søbredden. Blomsten er lille og grøn, men ikke
desto mindre kan man godt se, at blomsten er en orkidé-blomst, hvis man kigger godt
efter.

Kødfarvet Gøgeurt

Kødfarvet Gøgeurt vokser i kær og på enge, ofte sammen med Maj-Gøgeurt.
På engene langs Tissøs nordlige tredjedel findes flere rigkær med Kødfarvet Gøge- urt. De
mest individrige forekomster findes mod nord og nordvest. Kødfarvet Gøgeurt vokser end-
videre ved Skarresholm nord for Skarresø og i området nær Bromølle Kro

Rederod

Rederod findes mest i gamle løvskove med muldbund. Her gror den ofte i mørke
skovpartier, som er dækket af et tykt lag af gamle blade. Rederod findes et enkelt sted i
Naturpark Åmosen nær Helvedes Kedel i Bromølle Skov.

Nikkende Hullæbe

Nikkende Hullæbe vokser i løvskove og krat på muldrig og kalkrig
jordbund, ofte i skyggefulde gamle bøge- eller askeskove, på skrænter og kløfter eller i
skovvejkanter. I Naturpark Åmosen findes den i skovene ved Gryde Mølle og Strids Mølle
og ofte blandt andre Hullæber. Den er tidligere fundet i Astrup Skov nær Skarresø, samt
Delhoved- og Hejrebjerg Skov