GEOLOGIEN

Naturpark Åmosen byder på et dejligt område med stor geologisk værdi, og et helt særligt istidslandskab. Landskabet og geologien i Naturpark Åmosen er overalt præget af spor fra istidens gletsjere, randmoræner, hedesletter og dødishuller. Sporene er velegnede til at forklare, hvordan isen har formet landskabet i Naturpark Åmosen. Samtidig er områderne et kulturhistorisk skatkammer. Intet andet sted i Europa findes en så varieret og velbevaret kulturarv fra stenalderen. Grundet tørvelagenes helt særlige bevaringsforhold vidner fund fra Naturparkens område om samspillet mellem menneske og natur gennem næsten 13.000 år. At dykke ned i den materielle kulturarv er som en tidsrejse gennem menneskets historie i det nuværende Danmark. Tissø er Danmarks fjerdestørste ferskvandssø og gennemstrømmes af Halleby Å. Søen er karakteriseret af store vandstandssvingninger. Langs søens bredder er vanddybden ikke over 1 meter, men ca. 250 meter ude går det ret brat ned til 10-12 meter. De brede enge og rørskove nær søen er ofte anddækkede om vinteren og foråret og tørlagte om sommeren. I sensommeren og om efteråret er vandet ofte så lavt, at kysten består af sand og sten. Søen er dannet som et såkaldt dødishul. Det vil sige, at der under isens smeltning er blevet efterladt en stor isklump. Efterhånden som denne smeltede, opstod der en vandfyldt lavning.

Store Åmose kan betragtes som en såkaldt ”druknet smeltevandsslette”, der blev dannet ved afslutningen på den sidste istid. Åmose å var under den maksimale afsmeltning af isen en større flod med et udløb gennem
den nordlige randmoræne omtrent ved Bjergsted midtvejs mellem Jyderup og Svebølle. Ved den aftagende afsmeltning og deraf følgende formindskelse i vandføringen skred udløbet til, og der dannedes en større
sø (Store Åmose sø) på den opdæmmede tidligere smeltevandsslette. Efterfølgende er området gradvist blevet til en mose. Der er i området tale om artesiske grundvandsforhold i smeltevandsaflejringerne, dvs.
grundvandsmagasinet er under tryk. I store dele af området er der tale om opadrettede vandtryksgradienter, så vandet visse steder siver frem som væld.

Hvis du vil vide og opleve mere om istiden og geologien i vest- og nordvestsjælland, kan du besøge Geopark Odsherred og Brorfelde.