Organisation

Naturpark Åmosen er en selvejende institution, som årligt modtager driftstilskud fra Kalundborg Kommune, Sorø Kommune og Holbæk Kommune. Naturpark Åmosen var den første naturpark, der opnåede certificering som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning; Danske Naturparker. Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi. 
Naturpark Åmosen ledes af en bestyrelse, som har 12 medlemmer. Bestyrelsen har nedsat et sekretariat og et naturparkråd.

Sekretariatet varetager den daglige drift, og rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet skal endvidere medvirke til, at udviklingen af naturparken sker med bred lokal forankring og opbakning.

Naturparkrådet

  • Naturparkrådet består af for Naturparken relevante organisationer og foreninger med vedtægter. Medlemskabet er repræsentativt.

    Naturparkrådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Naturparkrådet består af repræsentanter fra organisationer, foreninger og bylaug. 


    Naturparkrådets sammensætning afspejler Naturpark Åmosens ønske om, at perspektiver fra lokalsamfund, foreninger og organisationer inddrages i bestyrelsens arbejde med at sikre og udvikle Naturpark Åmosen inden for rammerne af tematikkerne for Danske Naturparker.

Organisation

Navn

 

Støtteforeningen Naturpark Åmosen

John Nielsen

Støtteforeningen Naturpark Åmosen

Bente Jensen

Naturstyrelsen

Jens Peter Simoensen

Jyderup Lokalforum

Rikke Klindt 

Danmarks Naturfredningsforening 

Rolf Lehrman

Friluftsrådet

Holger Christensen

DOF

Lene Smith

Landsbyklyngen

Niels Henrik Baunegård

Danmarks Jægerforbund

Svend Erik Jensen 

Skamstrup Lokalråd

Inge Rubach

Lodsejere 

Jens Vedel Muller 

Gørlev Lokalråd

Niels Erik Jensen

Undløse Lokalråd

Britta Haupt Nielsen

Botanisk Forening

Hans Guldager Christiansen

Sportsfiskerne 

Anders Hansen

Stenlille Lokalråd

Helle Frandsen

Dansk Skovforening

Kristian Schrøder Hart-Hansen

VKST landbruget

Jan Christoffersen 

Bjergsted Beboerforening

Mogens Jensen

Foreningen Heste på Tur

Sophie Ljørring

Tissø Roklub

Knud nielsen 

Stenlille 

Jon Stig Møller Kristensen

Ålaug for Nedre Halleby å 

Jørn Jervelund