Om Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen er Danmarks første Naturpark. Det 8.500 hektar store naturområde rummer storslåede landskaber, foranderlige naturoplevelser og en rig kulturhistorie. I Naturparken kan du aflæse isen og smeltevandets spor i terrænet, og blive klog på nogle af de første mennesker, der beboede landet efter isen trak sig tilbage. Her er flere fund af international betydning fra stenalderen og vikingetid. Naturpark Åmosen er et sammenhængende landskab med langstrakte ådale, store søer og moseområder, der strækker sig fra Storebælt og over 45 km ind i Vestsjælland. Det fugtige landskab har skabt gode betingelser for sjældne planter og dyr. Den altid omskiftelige natur og det rige vandfugleliv bidrager til, at du altid får nye oplevelser, når du besøger parken.

Landskabet og geologien i Naturpark Åmosen er overalt præget af spor fra istiden, hvor isen og smeltevandets bevægelser har skabt det markante landskab. I dag kan du fortsat opleve hvordan, vandet bevæger sig gennem naturparken i de store åer: Store Åmose Å og Halleby Å. I moseområderne i Lille Åmose og Store Åmose forandrer den skiftenden vandstand landskabet, og skaber nye naturoplevelser året rundt. I Naturpark Åmosen kan du opleve et landskab i bevægelse.

Da isen trak sig tilbage efter den sidste istid, kom først rensdyrene, så ulvene og derefter fulgte menneskene. Jægerstenalderfolket var Åmosens første beboere. De fulgte vandet i åerne mellem indlandssøerne og ud til kysten, hvor fiskeri, jagt og indsamling af spiselige planter var deres livsgrundlag. De bevægede sig med vandet og årstiderne igennem landskabet. Den dag i dag er Naturpark Åmosen kendt som et af Nordeuropas mest opsigtsvækkende områder for fund fra jægerstenalderen.

 

Danske Naturparker
Naturpark Åmosen var den første naturpark, der opnåede mærket Danske Naturparker. Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi. Ordningen sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark og mærker områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder.

Friluftsrådet definerer naturparker således:

Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Læs mere om Danske Naturparker