NEDSLAG I FLORA

I denne serie af rapporter beskriver Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen floraen på en række interessante nedslag inden for Naturpark Åmosens afgrænsning.

Flora Tissø NØ Roklubben

Floraen Tissø NV

Floraen ved Tissø, folder

Floraen ved Tissø N

Floraen ved Tissø NØ

Floraen på engen ved Bulbrogård

Floraen på Lunden