Naturpark Åmosen
Den nuværende Bestyrelse for Naturpark Åmosen er sammensat efter udpegning fra hhv. offentlige myndigheder – Sorø, Holbæk og Kalundborg Kommuner samt Region Sjælland – og repræsentanter for relevante erhvervs- og interesseorganisationer. Det drejer sig om repræsentanter for

 • Landboforeningerne (varetager erhvervs – og lodsejerinteresser),
 • Museerne (varetager sikringen og bevarelsen af kulturinteresserne)
 • Danmarks Naturfredningsforening (varetager beskyttelsesinteresserne)
 • Friluftsrådet (varetager benyttelsesinteresserne – vandrere, jægere m.fl.)
 • Turistforeningerne i området (varetager benyttelsesinteresser for udefra kommende)


  De nuværende 13 medlemmer af bestyrelsen er:

 • For Sorø Kommune, Lars Schmidt
 • For Kalundborg Kommune,  Henning Fougt – formand
 • For Holbæk Kommune, Karen Thestrup Clausen
 • For Region Sjælland, Bodil Sø
 • For Museerne, Eskil Vagn Olsen
 • For Turistorganisationerne, Jens Müller (Visit Vestsjælland)
 • For Friluftsrådet, Flemming Larsen – næstformand
 • For Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Clausen
 • For Fonden Formidlingscenter Fugledegård, Anders Fischer
 • For RUC, Thomas Skou Grindsted
 • For Lodsejerne, Bo Jung
 • For Naturparkrådet, Jens Müller
 • For Gefion, Poul Erik Hovmand
 • Der er nedsat en teknikergruppe med repræsentanter for embedsmænd i Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner samt sekretariatet for Naturpark Åmosen. Teknikergruppen sørger for nødvendig koordinering af planer, initiativer og aktiviteter mv.

 

Vedtægt for Naturpark Åmosen

Referater fra bestyrelsesmøder i Naturpark Åmosen

2020

Referat nr. 28 Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 27.02.2020

2019

Referat nr. 25, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 04.06.2019
Referat nr 26, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 29.08.2019
Referat nr. 27 Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 28.11.2019

2018

Referat nr. 24, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 22.11.2018
Referat nr. 23, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 28.08.2018
Referat nr. 22, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 23.05.2018
Referat nr. 21, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 20.03.2018

2017

Referat nr. 20 Bestyrelsen for Naturpark-Åamosen den 23.11.2017
Referat nr. 19 Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 31.08.2017

Referat nr. 18 Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 17.05.2017

Referat nr. 17, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 14.03.2017

2016

Referat nr. 16, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 23.11.2016
Referat nr. 15, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 18.08.2016
Referat nr 14, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 31.05.2016
Referat nr. 13, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 25.05.2016
Referat nr. 12, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen 15.03.2016

2015

Referat nr. 6, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 03.02.2015
Referat nr. 7,Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 19.03.2015
Referat nr. 8, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 20.05.2015
Referat nr. 9, Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 30.06.2015
Referat nr. 10 Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 29.09.2015
Referat nr. 11 Bestyrelsen for Naturpark Åmosen 24. 11. 2015

2014

Referat nr. 5 Bestyrelsesmøde for Naturpark Åmosen den 04.11.2014
Referat nr. 4 af bestyrelsesmøde i fonden Naturpark Åmosen den 02.09.2014
Referat nr. 3 Bestyrelsen for Naturpark Åmosen den 17.06.2014 (1)
Referat nr. 2, Bestyrelsesmøde for Naturpark Åmosen den 10.04.2014 (1)
Referat af styregruppemøde 19-02-2014

2013

Styregruppen for Naturpark Åmosen den 03.06.2013
Referat af styregruppemøde 09-09-2013
Referat af styregruppemøde 09-12-2013

2012

Referat af styregruppe møde den 30-05-2012
Referat fra styregruppe møde den 04-09-2012

2011

Referat fra styregruppe møde den 10-11-2011

2010

Referat 08-12-2010
Referat 10-03-2010
Referat 21-09-2010
Referat 28-10-2010
Referat 31-05-2010

Formidlingscenter Fugledegård
Formålet er at formidle arkæologi, historie, kultur og natur både for det umiddelbare lokalområde, men også i sammenhæng med Naturpark Åmosen, et 8000 ha stort område fra Undløse i øst til Storebælt i vest.

Det sker i samarbejde med Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Kalundborg Museum, Friluftsrådet og Naturstyrelsen samt lokale foreninger. I bestyrelsen for Fugledegård sidder repræsentanter for kommunen, Vestsjællands Museum og Friluftsrådet.

De nuværende 7  medlemmer af bestyrelsen er:

 • For Kalundborg Kommune,  Henning Fougt (V) – Formand
 • For Friluftsrådet og Tissø Vikingemarked, Flemming Larsen – Næst formand
 • For Kalundborg Kommune, Cand. Licens. Arkæolog Anders Fischer
 • For Kalundborg Kommune, Thomas M. Hjorth (F).
 • For Museum Vestsjælland, Overinspektør, Niels Wickman
 • Observatør for Arkæologi foreningen, Gunnar Jørgensen
 • Observatør for Naturstyrelsen Vestsjælland, Skovridder, Jens Peter Simonsen
 • Observatør for Støtteforeningen – Naturpark Åmosen, Lars Olsen

Bestyrelses referater fra Formidlingscenter Fugledegård:

2019

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 20.11.2019
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 21.08.2019
Bestyrelsesmøde Fugledegård, referat d. 21.05.2019
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 27.03.2019

2018

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 29.11.2018
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 19.09.2018
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 22.06.2018
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 20.02.2018

2017

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 24.08.2017
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 24.05.2017
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 21.03.2017

2016

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 01.12.2016
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 11.10.2016
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat 08.08.2016
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat 12.04.2016
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat 21.01.2016

2015

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 16.09.2015
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 26.06.2015
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 26.11.2015
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 17 02 2015
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 14 04 2015

2014

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 04 03 2014
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 29.04.2014
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 20.06.2014
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 28 08 2014
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 13 11 2014

2013

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 22.01.2013
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 27 06 2013
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 07 05 2013
Bestyrelsesmøde Fugledegård d. 17.09.2013
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 10 12 2013

2012

Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 04.12.2012
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d. 21.06.2012
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 11 4 2012
Bestyrelsesmøde Fugledegård referat d 23 10 2012
Referat af bestyrelsesmøde Fugledegård d. 21.08.2012
Referat af bestyrelsesmøde i Fonden Fugledegård den 6.2.2012

2011

Referat af bestyrelsesmøde 6-12-2011
Referat af bestyrelsesmøde 10-05-2011
Referat af bestyrelsesmøde 10-06-2011
Referat af bestyrelsesmøde 24-10-2011

Referat af bestyrelsesmøde 08-02-2011

Naturparkråd for Naturpark Åmosen

Baggrund
Bestyrelsen for Naturpark Åmosen har med henblik på certificeringen af Naturparken ønsket at få etableret et Naturparkråd. Rådet er bredt forankret i lokale organisationer og er et rådgivende forum. Rådet blev etableret primo 2014

Opgaver
Naturparkrådets opgave er at koordinere og prioritere de udviklingsprojekter, der i gangsættes og kan fungere som netværksstyrer for de åbne netværk, som Naturpark Åmosen ser mulighed for, at der kan påstå omkring en Naturpark.

Valgperiode
Medlemmer og formand sidder i en fire årlige valgperiode. Perioden følger den kommunale valgperiode. Organisationerne vælger selv deres medlem til Naturpark rådet.

Valg af formand for Naturpark råd
Formand vælges ved simpelt flertal. Alle rådsmedlemmer har en stemme. Støtteforening for Naturpark Åmosen har dog to stemmer. Formand for Naturparkrådet er født medlem af bestyrelsen for Naturpark Åmosen. Den udpegede formand for Naturparkrådet skal være fra en forening / organisation der ikke har sæde i fondsbestyrelsen.

Naturparkrådets sammensætning
Rådet består af i ca. 10 til 20 medlemmer Alle medlemmer skal repræsentere en organisation eller forening. Den enkelte repræsentant i Rådet må ikke samtidigt sidde i Fondsbestyrelsen for Naturpark Åmosen Dvs. dobbelt mandat er ikke tilladt.

Rådet skal primært bestå af repræsentanter fra følgende tre brugergrupper

 • Lodsejerne (fx Skov og landbrugsorganisationer)
 • Brugere (fx Beboerforeninger, Lokalråd)
 • Faggrupper (fx natur og kulturorganisationer samt erhvervsråd)

Medlemmer af Naturparkrådet er:

Lodsejerne

 • Gefion: Jan Christoffersen, Gårdejer
 • Dansk skovforening: Ingen rep. pt.
 • Dansk familielandbrug: Dennis Bang Andersen,Enggården.
 • Tolvmandssektionen, Landbrug og Fødevarer: Ingen rep. pt.
 • Lodsejerne i Lille Åmose: Jens Müller, Gårdejer (Formand)
 • Naturstyrelsen: Vestsjælland: Jens Peter Simonsen, Skovridder
 • Lodsejerne i Store Åmose, Naturforeningen Åmosen: Torben Møller-Nielsen

Brugere

 • Støtteforeningen Naturpark Åmosen: Ella Pedersen, (formand)
 • Støtteforeningen Naturpark Åmosen: Ingen rep. pt.
 • Lokalråd Gørlev og omegn: Niels-Erik Jensen
 • Lokalforum Undløse: Lone Hansen
 • Stenlille Beboer foreningen: Helle Frandsen
 • De fem beboerforeninger ved Tissø: Niels Baunegaard Nielsen

Faggrupper

 • Friluftsrådet: Holger Christensen, Friluftsrådet Nordvestsjælland
 • Danmarks Naturfredningsforening: Ole Hinz, DN, Holbæk
 • Dansk Jægerforbund: Stina Hauch Kaufmann, Kalundborg afd.
 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Knud Nielsen
 • Dansk Ornitologisk Forening: Jens Boesen, DOF Vestsjælland
 • Arkæologiforeningen: Gunnar Jørgensen, Kalundborg Arkæologiforening
 • Erhvervsrådet: Ingen rep. pt.
 • Dansk Botanisk Forening: Hans Guldager Christiansen

 

Referater:

2019
Naturparkrådsmøde, Naturpark Åmosen den 06.06.2019
Naturparkrådsmøde, Naturpark Åmosen den 12.11.2019
Naturparkrådsmøde, Naturpark Åmosen den 17.01.19

2018
Naturparkrådsmøde, Naturpark Åmosen den 12.9.2018
Naturparkrådsmøde, Naturpark Åmosen den 6.6.2018
Naturparkrådsmøde, Naturpark Åmosen den 4.4.2018

2017
Referat Naturparkrådet for Naturpark Åmosen den 06.12.2017
Referat Naturparkrådet for Naturpark Åmosen den 06.09.2017
Referat i Naturparkrådet for naturpark Åmosen den 31.05. 2017
Referat Naturparkråds for Naturpark Åmosen den 07.01 2017

2016
Referat Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 30.03.2016
Referat Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 31.05.2016
Referat Naturparkråd for Naturpark Åmosen møde 01.09.2016

2015
Referat, Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 17.02.2015
Referat, Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 23.03.2015
Referat, Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 22.09.2015
Referat Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 02.12.2015

2014
Referat, Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 20 02.2014
Referat, Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 19.05.2014
Referat, Naturparkråd for Naturpark Åmosen den 27.08.2014

2013
Referat naturparkråd den 6 nov 2013